2022 Manbasket #1 750 lb. Capacity SN #1 (Taylor Excavating)