2023 Liebherr S-900 SN WLHZ1202AZK069200 (EMR Pensacola)