2021 R&M Valley Warehouse 15 Ton Bridge Crane SN 48321-AB-1