2021 54 Ton Triangular SB SN E 10 (Nicholson Terminal & Dock, Detroit MI)