2021 30 Ton 8’2″ #7 SN 7 (Nicholson Terminal & Co)